حمل گاوصندوق

حمل گاوصندوق و وسایل سنگین حمل گاوصندوق و حمل وسایل سنگین به طوری که آسیبی به وسیله و فرد باربر نرسد از دغدغه های اساسی هنگام باربری است. ولی می توان با آموزش حمل صحیح از آسیب دیدن کمر جلوگیری کرد. از این رو می توانید روش صحیح بلند کردن و حمل وسایل سنگین که [...]

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط پوریا پناهی-اتوبار شهران

تماس
نقشه